Privacitat

LSSI-LOPD
LSSI-LOPD D'acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, se l'informa que les dades facilitades en aquest formulari s'inclouran en un fitxer automatitzat per al seu tractament informàtic a l'enviament d'informació comercial i general per mitjans electrònics. Així mateix, l'informem que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb els termes que estableix la legislació vigent, mitjançant escrit a EMPURIA-GEL, SL., a l'adreça: Sector Aeroclub, 9-17.487 Empuriabrava (Girona )